Matrace,postele,rošty,nábytek,deky,ložní,povlečení,přikrývky - Studio zdravého spánku


Obchodní podmínky


1/ SPOLEČNOST

 • Ladislav Polák TEXTIL, IČ: 13432842
 • Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

2/ OBJEDNÁVKA

 • Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě zaslání vyplněné objednávky kupujícím ze stránky http://www.studiozdravehospanku.cz Objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení smluvených podmínek. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. V případě osobního odběru zboží se za datum a místo uzavření kupní smlouvy považuje datum převzetí zboží (toto datum bude uvedené též na ZL).

3/ STORNO OBJEDNÁVKY

 • Storno objednávky ze strany kupujícího
  Kupující má právo stornovat objednávku do 6 hodin po jejím odeslání, nebo v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.
 • Storno objednávky ze strany prodávajícího
  bez udání důvodu
  zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

4/ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (zásilkový obchod) - Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000 (více v dalších bodech).

 • V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
  • Kontaktujte nás, že žádáte o odstoupení od smlouvy a uveďte číslo vaší objednávky a datum nákupu.
  • Pokud jste již zboží obdržel-a a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu Ladislav Polák TEXTIL, Masarykovo n. 12, 752 01 Kojetín
  • K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originál doklad o koupi
  • V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu § 55 odst. 1, je kupující povinen tuto škodu uhradit (zejména neúplný obsah, poškozený obsah atd.)
 • Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou na Vaši adresu a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět nebo bude uschováno na naši provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování (tento poplatek zahrnuje zejména manipulaci, prostor na uschování a pojištění cizích věcí movitých).

5/ DODACÍ PODMÍNKY

 • Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1-5 týdnů podle charakteru objednaného zboží od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.
 • Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, návod na používání výrobku.
 • Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.
 • onkrétní způsob dodání si zvolí zákazník, aktuální ceník je uveden na internetu v sekci košík nebo písemně na provozovně prodejce.

6/ DODATEČNÉ ZMĚNY V ÚDAJÍCH

 • Změny ve fakturačních údajích po expedici zásilky jsou zpoplatněny částkou 300,- Kč za změnu. Sazba se zejména týká dodatečné změny nákupu z fyzické osoby na osobu právnickou. S fyzickou osobou obchodujeme na základě občanského zákoníku, zatímco s právnickou osobou dle obchodního zákoníku.

7/ ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA

 • Součástí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, které jsou v plném znění v sekci Reklamace nebo v písemném provedení na provozovně prodávajícího.

8/ OCHRANA OSOBNÍCH DAT

 • Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.
 • Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.
 • Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (heckerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

9/ PRODEJ A PLATBA ZA ZBOŽÍ

 • Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi).
 • Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno buďto osobně na provozovně prodávajícího, dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost) nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků.

10/ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností Ladislav Polák TEXTIL. a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.
 • V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si společnost Ladislav Polák TEXTIL, vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.studiozdravehospanku.cz stejně jako na kamenných provozovnách společnosti.

(c) 2006 Ladislav Polák TEXTIL, IČ: 1343284


...Matrace od nás, pohoda pro Vás...